понедельник, 20 февраля 2017 г.

Сайт Global InterGold на монгольском

 Одоо Монголын хэрэглэгчид бүх хэсэгт хамт хэрэглэх нь бүр ч илүү хялбар байх болно. Илүү мэдээ байх болов уу?

Манай вэб сайт нь 21 хэл дээр орчуулагдаж байна. Бид хөгжиж байна, бид бүс тус бүрээс үйлчлүүлэгч алтан гараагаа барих нь аль болох тав тухтай байсан байна.

Сайтын цаашид сайжруулах талаар мэдэхийн тулд тааруулж бай!

Таны найз нөхөд, Монголын ярих хамаатан садан агуу мэдээ мэдэгдэх, орчин үеийн бүх боломжийн талаар бидэнд хэлж байна.

Даян дэлхийн Интер алт янз бүрийн шашны хөрөнгө оруулалтын алт баар худалдах, худалдан авах мэргэшсэн, алт, түүний дэвшилтэт онлайн дэлгүүр судлах таныг урьж байна.

Одоо бид бие биенээ илүү сайн ойлгоход!

Манай вэб сайт нь 21 хэл дээр орчуулагдаж байна. Бид хөгжиж байна, бид бүс тус бүрээс үйлчлүүлэгч алтан гараагаа барих нь аль болох тав тухтай байсан байна.


Теперь клиентам из Монголии будет ещё удобнее пользоваться всеми разделами. Будут ли ещё новинки?

Наш сайт переведён уже на 21 язык. Мы развиваемся и хотим, чтобы клиентам из каждого региона было максимально комфортно строить золотую карьеру.

Следите за обновлениями, чтобы узнать о дальнейших улучшениях на сайте!

Сообщите отличную новость своим друзьям и близким, которые говорят на монгольском.

Теперь мы понимаем друг друга еще лучше!

https://national.myintergold.com/home.php
Таны найз нөхөд, Монголын ярих хамаатан садан агуу мэдээ мэдэгдэх, орчин үеийн бүх боломжийн талаар бидэнд хэлж байна.